Cunoaşterea florei şi faunei(Etnobotanica şi etnozoologia)

Bogăţia covorului vegetal se corelează cu o cunoaştere temeinică a celor mai importante specii de plante. Cele 149 denumiri de plante cu seminţe (Gymnospermatophyta şi Angiospermatophyta) înregistrate aici, reprezintă cca. 25% din totalul speciilor ce alcătuiesc flora spermatofită; la acestea se adaugă 16 denumiri de plante inferioare (Thalophyta) dintre care, în special ciuperci macromicete, astfel…

Onomastica

Nume de locuri (Toponime). Numele vechi al satului Mocirla provine din apelativul mocirla, noroi, loc mlaştinos astazi disparut din graiul de aici. În mod obişnuit nu se face, de către locuitorii satului, nici o legătură directă între cuvântului şi denumirea localităţii: de altfel aceştia pronunţă în mod frecvent Mocerla. Prima schimbare a numelui satului în…

Graiul

 Prin caracteristicile fonetice morfologice şi lexicale, graiul din Mocirla aparţine subdialectului crişan al dialectului dacoromân. Compararea graiului utilizat la Mocirla în urmă cu 25 – 30 de ani şi prezent, şi astăzi la bătrânii satului arată o mare asemănare cu graiul altor regiuni transilvănene şi mai ales cu graiul specific zonei Beiuşului fapt explicabil prin…

Şcoala şi viaţa culturală

Şcoala şi viaţa culturală Data exactă a înfiinţării şcolii din Mocirla nu se cunoaşte. S-a întâmplat însă şi la Mocirla, ca în multe alte sate de pe cuprinsul Transilvaniei în epoca de dominare a stăpânirii străine ca în lipsa unor şcoli înfiinţate de stat, copiii să fie initiati în desluşirea slovelor de către un diac,…

Satul în context politic

Descoperiri întâmplătoare şi cercetări sistematice ale istoricilor au scos la iveală numeroase dovezi ale prezenţei din vremuri străvechi a unor comunităţi umane pe aceste meleaguri. Cele dintâi urme datează din epoca pietrei cioplite sau a paleoliticului (100 000 – 10 000 î.e.n) fiind reprezentate de vârfuri de lance, răzuitoare, toporişti din piatră, descoperite la Iosăşel,…

Istoria economică

 În evul mediu, întocmai ca şi toate celelalte sate, Mocirla se compunea din vatra satului(adică teritoriul locuit efectiv, inclusiv intravilanele folosite ca grădini) şi moşia satului (ce cuprindea ţarina, întreg câmpul semănat, păşunea şi pădurea satului). Administrativ moşia satului era divizată în două părţi: 1. sesiile iobăgeşti; 2. pământul alodial. Sesiile iobăgeşti; cuprindeau pământul arător,…

Demografia

Mocirla a fost din totdeauna un sat românesc. Primul locuitor al satului menţionat cu numele a fost Toma Stan. Ceilalţi locuitori apar mult mai târziu în calitate de capi de familie înscrişi în registrele de dări. În anul 1552 se emite de către oficialităţile austriece documentul cunoscut sub numele „Liber Regius” pe baza căruia se…