Mocirla se află situată în estul Depresiunii Zarandului, acolo unde ultimele unduiri ale Piemontului Codrului se transformă molcom în câmpia subcolinară ce se racordează spre lărgimile Câmpiei de Vest. La răsărit e străjuit de culmile Codrului Moma, care pentru locuitorii acestui sat nu are misterul unui munte; nu îi copleşesc nici înălţimile şi nici enigmele lui, este continuarea firească, unduitoare a dealurilor învecinate, de unde altă dată, coborau la tradiţionalele târguri de la Beliu, parteneri de schimbaducători de vite şi pometuri, locul de unde îşi procurau lemn de construcţie mai ieftin, locul de unde în vremea secerişului veneau norii prevestitori de furtuni. La miazăzi, Dealul Mocrei se profilează singuratic ca o căpiţă enormă sugerând, pentru mocirlani, parfumul şiragului de podgorii ce se continuă de aici spre toată latura de sud a Depresiunii Zarandului. La apus se deschide perpectiva nesfârşită a Câmpiei de Vest spre care se priveşte ca de pe o prispă înălţată cu 50 – 80 m, întindere de lanuri, lipsită de păduri, cu satele mari şi prospere.

       Acolo soarele scapătă lunecând în balta înroşită a norilor sau căutând înapoi peste ei prin meşteşugite fenomene de difracţie. Spre miazănoapte, câmpia se păstrează înaltă la 150 – 160 m, presărată cu sate ce au împuţinat, de-a lungul veacurilor, pădurile în folosul culturilor. Cunoscută sub denumirea de Câmpia Susagului (V. Mihăilescu 1968) aceasta trece pe nesimţite în câmpia joasă, în lungul unei linii marcate de localităţile: Girişul Negru, Berechiu, Cermei, Mocirla şi Beliu, unde regiunea deluroasă vine în contact direct cu lunca Crişului Alb. Ultimele formaţiuni colinare ale Gureţelor, acoperite cu frumoase păduri de gorun şi cer se continuă prin promontorii de altitudine redusă, cu înfăţişare şi denumiri de dealuri: Dealul Mocirluţa, Dealul Gureţului, Dealul Moţilor, Dealul Zăcătorii. La poalele lor, câmpia netedă se întinde într-o cădere altitudinală uniformă, exagerând impresia de înălţime. Topografic, localitatea mocirla se înscrie pe coordonatele: latitudine nordică 46 grade 32 minute, longitudine estică 21 grade 55 minute.