În secolul al XVIII-lea locuitorii satului frecventau biserica de rit ortodox pe care o ridicaseră împreună cu locuitorii satului învecinat Chişlaca. În sat s-a ridicat la începutul secolului al XX-lea un lăcaş de cult din cărămidă, acoperit cu şindrilă. Construcţia se află pe o movilă (mai târziu complet nivelată) situată între grădinile familiilor Panda Ioan şi Tuduce Pavel. Clopotele bisericii erau adăpostite într-o clopotniţă separată de biserică. În interior, după cum spun bătrânii era pictată deosebit de frumos.

       În locul acestei construcţii s-a ridicat, în anul 1924, o biserică de lemn. Planul acelei construcţii este destul de rar Întâlnit în zonă : nava dreptunghiulară, compartimentată în biserica bărbaţilor (naosul) şi tinda muierilor (pronaosul), se continuă spre est cu absida semicirculară uşor decroşată spre interior. Deosebit de interesante sunt icoanele de lemn, din care două datează de la începutul secolului al XIX-lea, de bună factură artistică.