Drumurile ce aduc la Mocirla sunt dominate incontestabil de artera de intensa circulaţie ce a legat din vremuri imemoriale localitaţile din Valea Crişului Alb cu cele din vaile celorlalte Crişuri, şerpuind de-a lungul zonei de limita dintre câmpie şi deal. Importanţa acestei artere, denumită Calea de Oradea s-a amplificat cu timpul prin utilizarea ei tot mai frecventă spre Oradea, devenind drumul cel mai circulat pentru rezolvarea treburilor administrative impuse de apartenenţa tradiţională a satului la judeţul Bihor. În sens opus, această cale asigură legătura directă şi indispensabilă cu satele din zona deluroasă a Codrului şi de pe Valea Crişului Alb, cu care locuitorii de aici aveau intense schimburi comerciale. Şosea modernă, cunoscută ca D.J. 702 A, această cale a rămas şi azi principalul drum de acces din care se desprinde ramificaţia spre Mocirla ( fostă Lunca Teuzului, actuală Vasile Goldiş). Drumul ramificaţie, ce trece după 2 km, prin centrul satului, importantă arteră comercială, a asigurat dintotdeauna legătura cu satele din vest, de la câmpie. Astăzi şoseaua asfaltată D.J. 703 asigură o racordare directă dintre D.J. 702 A şi D.N. 79.

       Ani de zile, legătura satului cu localitatea Ineu şi mai departe cu Aradul, s-a realizat prin intermediul căii ferate Ineu – Cermei. Mărfurile erau transportate cu căruţa la gara Cermei, iar oamenii luau în mod obişnuit trenul din halta Teuz, după ce parcurgeau pe jos circa 5 km, pe o potecă de picior, frecvent impracticabilă după ploile de primăvară şi de toamnă. Localităţile cu care Mocirla se învecinează sunt: la nord, Chişlaca, la o distanţă de 4 km, pe drumul judeţean D.J. 702 A, sau ceva mai scurtă, pe drumurile directe din ţarină; la est, Bochia, Beneşti, Tăgădău la distanţe de 5 – 6 km, pe drumuri puţin umblate şi cărări, prin păduri ce le despart sau cu legătura obişnuită prin Beliu situat la sud-est pe drumul judeţean D.J. 702 A, la o distanţă de 5 km. La sud-vest hotarele Mocirlei vin în contact cu cele ale Ineului de care o desparte o distanţă de circa 13 – 14 km pe drumuri de ţară ce traversează văile Beliului şi Teuzului. La vest şi nord-vest pe D.J. 793 se află la o distanţă de 3 km şi respectiv 8 km, localităţile Avram Iancu şi Cermei.