Obiceiuri ocazionale

În serile lungi de iarnă tinerii se adunau în şezători (numai în zilele de luni, miercuri şi joi) la casele cu fete de măritat. Fetele veneau de obicei mai repede şi începeau să toarcă fuioarele de cânepă. După câtăva vreme începeau să vină feciorii până când încăperea se umplea. Când intra câte un fecior în…

Obiceiuri calendaristice

Scurgerea anotimpurilor este marcată la Mocirla de o succesiune ritmică de datini care confereau existenţei perenitate şi vieţii spirituale o individualitate aparte. Dintre obiceiurile calendaristice cele mai bogate sunt cu siguranţă cele prilejuite de sărbătorile de iarnă. Când se lasă postul Crăciunului începeau şi pregătirile de corindat. La casa unei fete sau a unui fecior,…

Obiceiuri legate de ciclul vieţii

Obiceiuri de naştere: Naşterea unui copil este un eveniment important în viaţa oricărei familii, cu toate că obiceiurile legate de acest moment nu au fost niciodată, la Mocirla, atât de bogate ca în alte localităţi. Naşterea era asistată de moaşa pe care viitoarea mamă o numea din timp, dintre femeile bătrâne din sat, de regulă…

Cunoaşterea florei şi faunei(Etnobotanica şi etnozoologia)

Bogăţia covorului vegetal se corelează cu o cunoaştere temeinică a celor mai importante specii de plante. Cele 149 denumiri de plante cu seminţe (Gymnospermatophyta şi Angiospermatophyta) înregistrate aici, reprezintă cca. 25% din totalul speciilor ce alcătuiesc flora spermatofită; la acestea se adaugă 16 denumiri de plante inferioare (Thalophyta) dintre care, în special ciuperci macromicete, astfel…

Onomastica

Nume de locuri (Toponime). Numele vechi al satului Mocirla provine din apelativul mocirla, noroi, loc mlaştinos astazi disparut din graiul de aici. În mod obişnuit nu se face, de către locuitorii satului, nici o legătură directă între cuvântului şi denumirea localităţii: de altfel aceştia pronunţă în mod frecvent Mocerla. Prima schimbare a numelui satului în…

Graiul

 Prin caracteristicile fonetice morfologice şi lexicale, graiul din Mocirla aparţine subdialectului crişan al dialectului dacoromân. Compararea graiului utilizat la Mocirla în urmă cu 25 – 30 de ani şi prezent, şi astăzi la bătrânii satului arată o mare asemănare cu graiul altor regiuni transilvănene şi mai ales cu graiul specific zonei Beiuşului fapt explicabil prin…