Satul în context politic

Descoperiri întâmplătoare şi cercetări sistematice ale istoricilor au scos la iveală numeroase dovezi ale prezenţei din vremuri străvechi a unor comunităţi umane pe aceste meleaguri. Cele dintâi urme datează din epoca pietrei cioplite sau a paleoliticului (100 000 – 10 000 î.e.n) fiind reprezentate de vârfuri de lance, răzuitoare, toporişti din piatră, descoperite la Iosăşel,…

Istoria economică

 În evul mediu, întocmai ca şi toate celelalte sate, Mocirla se compunea din vatra satului(adică teritoriul locuit efectiv, inclusiv intravilanele folosite ca grădini) şi moşia satului (ce cuprindea ţarina, întreg câmpul semănat, păşunea şi pădurea satului). Administrativ moşia satului era divizată în două părţi: 1. sesiile iobăgeşti; 2. pământul alodial. Sesiile iobăgeşti; cuprindeau pământul arător,…

Demografia

Mocirla a fost din totdeauna un sat românesc. Primul locuitor al satului menţionat cu numele a fost Toma Stan. Ceilalţi locuitori apar mult mai târziu în calitate de capi de familie înscrişi în registrele de dări. În anul 1552 se emite de către oficialităţile austriece documentul cunoscut sub numele „Liber Regius” pe baza căruia se…