Căile de acces

Drumurile ce aduc la Mocirla sunt dominate incontestabil de artera de intensa circulaţie ce a legat din vremuri imemoriale localitaţile din Valea Crişului Alb cu cele din vaile celorlalte Crişuri, şerpuind de-a lungul zonei de limita dintre câmpie şi deal. Importanţa acestei artere, denumită Calea de Oradea s-a amplificat cu timpul prin utilizarea ei tot…

Aşezarea geografică şi relieful

Mocirla se află situată în estul Depresiunii Zarandului, acolo unde ultimele unduiri ale Piemontului Codrului se transformă molcom în câmpia subcolinară ce se racordează spre lărgimile Câmpiei de Vest. La răsărit e străjuit de culmile Codrului Moma, care pentru locuitorii acestui sat nu are misterul unui munte; nu îi copleşesc nici înălţimile şi nici enigmele…