Climatul înregistrat la Mocirla este temperat-continental moderat, specific zonelor de interferenţă dintre Piemonturile Vestice şi câmpie. Definit în linii mari cu suficientă exactitate de punctul hidrologic Ineu şi prin interpolare şi de staţia meteorologică Arad, climatul acesta se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 10,5 grade C şi o cantitate medie anuală de precipitaţii de 700 mm. Studiile climatologice trasează izotermele şi respectiv izochetele corespunzătoare acestor valori la vest de sat, teritoriul din partea de vest beneficiind statistic de o tendinţă de creştere a mediilor de temperatură şi de scădere a precipitaţiilor. Diferenţele microclimatice existente pe teritoriul satului, accentuate de prezenţa masivului forestier din est, sunt evidente, cu precădere în lunile de primăvară când zăpada întârzie în această parte ceva mai mult, iar aversele locale de la începutul verii înregistrează frecvenţe mai mari. Temperaturile medii lunare urmează la Mocirla un curs ascendent ajungând la valori maxime în lunile iulie, ca apoi să scadă într-un ritm mai lent până în ianuarie, când se înregistrează cea mai scăzută temperatură medie.

       Temperaturile minime absolute se înregistrează frecvent în luna februarie, iar temperaturile maxime absolute la sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii august. Ultimele îngheţuri survin, în mod obişnuit, până la jumătatea lunii aprilie şi accidental chiar la începutul lunii mai, iar primele îngheţuri se semnalează la începutul lui octombrie sau rar chiar mai devreme. Precipitaţiile au un regim neuniform cu o perioadă de minimă intensitate în lunile februarie şi o perioadă cu căderi maxime în luna iunie. A doua jumătate a anului se caracterizează, în regiune, printr-o umiditate mai ridicată decât prima jumătate şi astfel, chiar în condiţiile unor creşteri a temperaturilor, nu se înregistrează la Mocirla o perioadă semnificativă de secetă. Climatul prin toate caracteristicile sale de bază, apare la fel de favorabil pentru vegetaţia forestieră şi praticolă ca şi pentru principalele culturi agricole.